Gmina Kunice

Azbest Azbest


Wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2018 r.
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikTreść obwieszczenia382 kB

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2017r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie - azbest388 kB

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice
– termin składania od 1-31 marca 2016 r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikTreść obwieszczenia1321 kB

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie o naborze wniosków359 kB

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

W ramach pomocy mieszkańcom w usuwaniu azbestu Gmina Kunice pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W związku z zakończeniem zadania oraz określeniem ostatecznej ilości usuniętego azbestu w ramach umowy dotacji na zadanie zatytułowane „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice” umowa ta ostatecznie została aneksowana i zgodnie ze stanem obecnym określa całkowity koszt realizacji zadania na kwotę 31.742,28 zł. Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła 26.980,93 zł.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
Strona internetowa WFOŚiGW we Wrocławiu – www.wfosigw.wroclaw.pl